Η ικανοποίηση του κάθε ατόμου στη θέα της εξωτερικής του εμφάνισης αποτυπώνεται  στην ψυχολογία του.

Διατηρώντας τη νεότητα διασφαλίζεται μια αδιατάραχτη αρμονία που προσφέρει ευδαιμονία και πάθος για ζωή, κάτι που αναζητούν οι περισσότεροι.

Ο σημερινός άνθρωπος επιθυμεί οι όποιες βελτιώσεις της εικόνας του να έχουν φυσικό αποτέλεσμα και να μην αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, βλέπει με αρνητισμό και επιφύλαξη τις επεμβατικές μεθόδους, λόγω των πιθανών κινδύνων που περικλείουν.

Έτσι το ενδιαφέρον στρέφεται σε μη επεμβατικές μεθόδους της αισθητικής ιατρικής, οι οποίες διασφαλίζουν άμεσα φυσικά αποτελέσματα με ασφαλή τρόπο.

Η Lancy διαθέτοντας το ανήσυχο πνεύμα μιας σύγχρονης και ευέλικτης εταιρείας αναζητά με δυναμισμό σε διεθνές επίπεδο, κάθε τι αξιόλογο στο χώρο των προϊόντων ιατρικών εφαρμογών που πληροί τους παραπάνω όρους, προκειμένου να ικανοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής.